OHJATTUA JA TURVALLISTA TEKEMISTÄ

Rientolan Setlementin iltapäiväkerhotoiminta tarjoaa 1–2-luokkalaisille virikkeitä ja turvallista tekemistä koulupäivän jälkeen valvotussa ympäristössä Ikurin koulutalossa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä, tukea lapsen tunne-elämän kehitystä, lisätä osallisuutta sekä edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa.

LEIKKIÄ, LIIKUNTAA, RETKIÄ

Iltapäiväkerhotoiminta tarjoaa lapselle monipuoliset mahdollisuudet ohjattuun toimintaan, leikkiin, liikuntaan ja ulkoiluun. Myös koulutehtävien tekeminen on mahdollista. Kevät- ja kesäaikaan lapset viettävät paljon aikaa ulkona, mutta talvisin iltapäiväkerhossa askarrellaan, tehdään savitöitä, pelataan lautapelejä ja nautitaan välipala. Välillä tehdään pieniä retkiä lähialueille. Lapsille pyritään myös järjestämään mahdollisuus levähtämiseen rauhallisessa ympäristössä.

KESTO JA OHJAAJAT

Iltapäiväkerho kestää koulupäivinä klo 12–17. Mikäli aamukerhon tarvitsijoita ilmoittautuu tarpeeksi, se järjestetään klo 8-10. Paikalla on yksi ohjaaja 15 lasta kohden.

Lisätietoja iltapäiväkerhotoiminnasta antaa Rientolan Setlementin toiminnanjohtaja Matti Laine, s-posti matti.laine (at) rientola.fi, puh. 044 974 4476.