RIENTOLA PÄHKINÄNKUORESSA

Rientolan Setlementti ry on vuonna 1944 perustettu yhdistys, jonka toiminta pohjautuu kansainvälisen setlementtiliikkeen arvoihin, kuten paikallisuuteen, yhteisöllisyyteen ja yhdenvertaisuuteen. Yhdistys toimii Tampereen Niemenrannassa aiemmin Niemen kartanona tunnetulla kulttuurihistoriallisesti merkittävällä alueella. Voit lukea vanhan kartanomiljöön rakennuksista ja henkilöistä sivustomme historia-osiosta.

Rientola järjestää ympäri vuoden jäsenten omatoimisuuden pohjalle rakentuvaa sosiaalista, kasvatuksellista ja päihteetöntä, voittoa tavoittelematonta toimintaa, kuten lasten, nuorten, aikuisten ja senioreiden harrastuskerhoja, opinto-, liikunta-, kulttuuri- ja virkistystoimintaa sekä tapahtumia. Vuosittain yhdistyksen toimintaan osallistuu noin 3000 henkilöä. Toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

Ihmisten arjessa toimiminen ja kansalaisten voimavarojen kehittäminen ovat Rientolan Setlementti ry:n ydintoimintaa, mikä käytännössä tarkoittaa monipuolista kerho- ja kurssitoiminnan järjestämistä. Yhdistyksen toimintaa tukevat Rientolan Kerhola Oy sekä Rientola-säätiö, joka omistaa Niemenrannassa sijaitsevan kiinteistön ja toimitilat.


SETLEMENTTITYÖ

Setlementtiliike syntyi Englannissa 1800-luvun lopulla, kun joukko yliopisto-opettajia ja opiskelijoita ryhtyi tekemään yhteiskunnallista työtä Lontoon työläiskortteleissa slummiutumisen, kurjistumisen ja syrjäytymisen vähentämiseksi. He perustivat kansalaiskeskuksia, setlementtejä, joissa tarjottiin tukea, kannustusta, koulutusta ja ruokaa sosiaalisten ongelmien kanssa kamppaileville.

Setlementtiliike levisi ensimmäisen kerran Suomeen jo 1890-luvulla, kun kansalaisaktiivi Alli Trygg-Helenius perusti Helsingin Kallioon Kansankodin. Varsinaisesti suomalaisen setlementtityön käynnisti teologi Sigfrid Sirenius, joka oli tutustunut liikkeeseen Lontoossa toimiessaan merimiespappina. Hän oli mukana perustamassa vuonna 1918 Teollisuusseutujen Evankelioimisseuraa, joka sai myöhemmin nimekseen Suomen Setlementtiliitto.

Setlementtityö ei ole hyväntekeväisyyttä, vaan liikkeen tarkoituksena on alusta asti ollut rakentaa oikeudenmukaista yhteiskuntaa ja parempaa tulevaisuutta yhdessä kansalaisten kanssa heidän aktiivisuuteensa ja voimavaroihinsa uskoen ja niitä tukien. Yhteisöjen vahvistaminen ja yhteisöllisten toimintamuotojen kehittäminen ovatkin aina olleet setlementtityön tärkeimpiä tavoitteita.

Nykyään Suomessa toimii 45 setlementtiä, joiden työ perustuu liikkeen alkuperäisiin kestäviin arvoihin. Suomalainen setlementtityö pyrkii edistämään ihmisten elämänhallintaa tukemalla elinikäistä oppimista ja vuorovaikutusta sekä lisäämällä aitoa lähimmäisyyttä. Setlementtityön alkujuuret ovat kristillisen lähimmäisyyden ihanteessa, mutta nykypäivän setlementtiliikkeen työntekijät, jäsenet, asiakkaat ja vapaaehtoiset edustavat eri uskontokuntia ja kulttuureita.


ARVOT

Rohkeus ja luottamus. Puolustamme rohkeasti kaikkien ihmisten ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia. Luotamme ihmisten ja yhteisöjen kykyyn luoda ratkaisuja ja toimia yhdessä yhteiseksi hyväksi.

Paikallisuus ja yhteisöllisyys. Olemme vahva paikallinen ja globaalin yhteisön rakentaja. Olemme mukana ihmisten arjessa läpi elämän sen kaikissa vaiheissa. Setlementtityö on lähellä sinua, minua ja meitä.

Yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus. Meille kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Jokaisella on lähtökohdistaan ja elämäntilanteestaan riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet toimia, vaikuttaa ja toteuttaa itseään.


MISSIO

Rakennamme tulevaisuuden Suomea, joka on syrjimätön ja yhdenvertainen, yhteisöllinen ja sosiaalisesti oikeudenmukainen, ekologisesti kestävä yhteiskunta. Teemme sen vapaan sivistystyön ja kansalaistoiminnan keinoin. Edistämme ihmisten välistä vuoropuhelua ja kannustamme jokaista löytämään omat voimavaransa. Mahdollistamme kaikille väylän osallistua paikalliseen, yhteiskunnalliseen ja sivistävään toimintaan.


SÄÄNNÖT

Haluaisitko ryhtyä Rientolan Setlementti ry:n jäseneksi? Tutustu yhdistyksemme sääntöihin ja ota yhteyttä.

Voit myös täyttää jäsenhakemuksesi ja lähettää sen osoitteeseen Rientolan Setlementti ry, Federleynkatu 19, 33400 Tampere. Tervetuloa mukaan toimintaamme!