TIEDOTE KURSSIMAKSUISTA

Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia vaikuttaa tällä hetkellä kaikkiin Suomen kansalaisiin ja tapahtumiin, niin myös Rientolan Setlementti ry:n toimintaan. Kevään 2020 kerho- ja kurssikausi keskeytyi maaliskuussa Suomen hallituksen linjausten mukaan, mikä käytännössä tarkoittaa, että noin 1/3 kaudesta on jäänyt pitämättä.

Rientolan Setlementin hallitus päätti kokouksessaan 8.4.2020 keskeytyneiden kurssien maksujen palauttamista koskevista periaatteista keskusteltuaan sitä ennen muiden setlementtiyhdistysten kanssa. Kurssimaksusta palautetaan palautusta anoville pääsääntöisesti kolmasosa. Koska kerhojemme ja kurssiemme hinnat ovat lähtökohtaisesti normaalitasoa alhaisemmat (30–80 €), emme tässä yllättävässä osapuolista riippumattomassa ja poikkeuksellisessa force majeure -tilanteessa palauta 20–30 euron suuruisia harrastuskerhomaksuja siitä aiheutuvien suurten pankki- ja teknisten kulujen sekä mittavan työmäärän vuoksi.

Poikkeuksina maksujen palautukseen on

  1. Kurssista on jäänyt pitämättä 2/3.
  2. Jos perheessä on useita Rientolan harrastuksiin osallistuvia tai yksi henkilö on osallistunut useille kursseille.
  3. Muut syyt (lähetä rohkeasti meille viesti sähköpostitse toimisto@rientola.fi).

Kaikkiin tuleviin kursseihin, kerhoihin, tapahtumiin ynnä muihin, joissa ei ole ehtinyt olla yhtään toimintakertaa, maksut palautetaan täysimääräisenä kesän 2020 aikana.

Jokainen palautukseen oikeutettu lähettää henkilökohtaisesti anomuksensa Rientolan Setlementille sähköpostitse toimisto@rientola.fi tai postitse osoitteeseen Rientolan Setlementti ry, Federleynkatu 19, 33400 Tampere. Anomukseen tulee liittää myös tilinumero, johon rahat toivotaan palautettavan. Tarkistamme anomuksen tiedot ilmoittautumisjärjestelmästämme ja palautamme rahat mahdollisimman pian.

Kiitos ymmärryksestänne. Me täällä Rientolassa katsomme jo koronanjälkeiseen aikaan ja suunnittelemme syksyn kerho- ja kurssiohjelmaa. Luvassa on kiinnostavia luentoja, konsertteja, teatteriesityksiä, liikuntaa, tapahtumia ja mukavaa yhdessäoloa. Me selviämme tästä yhdessä.

Terveyttä ja kevätauringon pilkahduksia!
Rientolan Setlementti ry:n hallitus