Tehdään yhdessä tulevaisuus!

Ystäviä ja hyvinvointia. Luontoretkiä ja elonkorjuujuhlia. Puukäsitöitä ja digiohjausta. Keskusteluiltoja ja ylisukupolvisia kohtaamisia. Rientolan Setlementti, Kansalaistalo Mansikkapaikka ja Sopimusvuori ry kartoittivat vuonna 2019 Lielahti–Lentävänniemen alueen asukkaiden ajatuksia kansalaistoiminnasta ja osallisuudesta, ja vastausten sisältö kertoi yksiselitteisesti yhteisöllisyyden kaipuusta. Peräti 78 prosenttia vastaajista oli kiinnostunut vapaaehtoistyöstä. Yhdistykset eivät aikailleet saamansa palautteen kanssa vaan ryhtyivät suunnittelemaan yhteistä hanketta, […]

Luomme yhteisöllisyyttä hankkeiden avulla

Käynnissä oleva toiminta TULE! TULEVAISUUS TOI MEIDÄT YHTEEN Lielahden, Hiedanrannan, Niemenrannan ja Lentävänniemen alueella käynnistyi kevään 2020 aikana kolmivuotinen Tule! Tulevaisuus toi meidät yhteen -hanke, joka lisää asukkaiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia sekä edistää paikallisten järjestöjen yhteistyötä. TULE-hanke on saanut jatkorahoitusta vuodelle 2023 ja toiminta jatkuu entiseen tyyliin. Rientolan Setlementin, Kansalaistalo Mansikkapaikan ja Sopimusvuori ry:n […]

Nuorten verstas

Rientolan Setlementti käynnistää maaliskuun 2020 aikana uuden Nuorten verstas -toiminnan, jonka avulla nuoria tuetaan identiteetin vahvistamisessa ja oman osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden tunnistamisessa. Nuorten verstas tarjoaa 17–29-vuotiaille työ- ja opiskelupaikkaa vailla oleville tai vielä omaa polkuaan etsiville nuorille sisältöä ja tukea heidän arkeensa.